FANDOM


Tak jak obiecałem poniżej tłumaczenie Zaklęcia/Czaru Szkieletów

Tłumaczenie cytatu z gry: "Przyzwij armię Szkieletów wszędzie na terenie bitwy! Umieść kilka dodatkowych mieczy kiedy i gdzie potrzebujesz ich najbardziej. Szkielety nie aktywują pułapek." (org."Summon an army of Skeletons anywhere on the battlefield! 'Put a few extra swords when and where you need them most. Skeletons do not trigger traps.").


 • Podsumowanie (org. Summary):
  • Zaklęcie Szkieletów to Mroczne (wolę to zamiast słowa Ciemne :D) Zaklęcie odblokowywane kiedy Fabryka Mrocznych Zaklęć jest udoskonało do poziomu 4, co wymaga Ratusza poziomu 9 (org. The Skeleton Spell is a Dark Spell unlocked when the Dark Spell Factory is upgraded to level 4, which requires Town Hall level 9).
  • Kiedy zostanie użyte, powoduje pojawienie się kilku Szkieletow na polu bitwy. Te Szkielty są bardzo słabe, ale potrafią zapewnić dobre rozproszenie/dobrą dywersje (org. When used, it spawns several Skeletons on the battlefield. These Skeletons are very weak, but can provide a good distraction).
  • Tak, jak Szkielety przyzywane przez Wiedźmy, nie aktywują one pułapek (org.Like Skeletons summoned by Witches, they do not trigger traps).

 • Strategie ofensywne (org. Offensive Strategies):
  • W atakach z Valkiriami jest częto spotykwane aby mieć przynajmniej 1 takie zaklęcie na koniec na budynki obronne w środku, ktore mogą zdjąć twoje jednostki. Kiedy te budynki obronne zostaną rozproszone twoimi jednostkami (przyp. mniemam, że chodzi tu o Valkirie, które niedość, że robią niezłe zniszczenia to jeszcze mają dużo życia), rzuć Zaklęcie Szkieletów na nie (org. In Valkyrie raids, it’s pretty common to have at least 1 compartment at the end with defenses inside that could take down your troops! Once those defenses are distracted by your troops, drop your Skeleton Spell right on top of them).
  • W atakach z Balonami, jeśli twoje Balony zazwyczaj grupują się i twoje Lawowe Ogary nie zostają stopione (przyp. zniszczone, aby pojawiły się Lawowe Szczeniaczki), zabiera mnóstwo czasu aby wyczyścić budynki nie zaliczane do budynków obrony. Wtedy też rzuczenie jednego lub dwóch Zaklęć szkieletów pomoże ci (przy. w czyszczeniu wioski) (org. Z In Balloon raids, If your Balloons usually get clump up and your Lava Hounds don’t get bursted, it will take a lot of time to finish off non-defensive buildings. Dropping a skeleton spell or two will help you!)
  • W atakach typu GoHo (przyp. Golemy i Hogi) często spotykasz się z tym, że banda Szkieletów gania za twoimi Jeźdźcami Swiń (przy. Hogami znanymi też Hog Riderami) po wiosce. Rzucenie twojej bandy Szkieletów do walki z nimi jest świetne w takiej sytuacji! Tylko poczkeaj aż twoje Hogi wlecą w zasięg Zaklęcia Uzdrawaijącego i rzuć twoje Zaklecie Szkieletów (org. In GoHo attacks, you usually face a pack of Skeleton Trap Skeletons following your Hog Riders. Dropping a pack of Skeletons to fight off their defensive brethren would be great in this situation! Just wait until your Hogs run into a Healing Spell then drop your Skeleton Spell!)
  • Zaklęcie Szkieletów może byc bardzo efektywne przeciwko Wieży Inferno skierowanej przeciwko pojedyńczym celom. Co jest lepszego niż banda Szkieletów na sprawienie, że Wieża Infeno będzie zajęta podczas, gdy inne jednostki ją wykończą! Jednakże, Wieża Inferno skierowana przezciw wielu celom zażegna efektom tego zaklęcia bardzo szybko (org.Skeleton spells could be very effective against single target Inferno Towers. What's better than a pack of skeletons to keep that Inferno Tower busy, while other troops finish the Inferno Tower! However, multiple target Inferno Towers will negate this spell very quickly).
  • Kolejne zastosowanie Zaklęcia Szkieletów może być kombinacją z Zaklęciem Trucizny i służyć do zabicia załogi obronnego Zamku Klanowego, która bedzie się składać z jednostek, które mają mało zycia, jak Łuczniczki czy Magowie (przyp. dodałbym także do tego Gobliny, Barbarzyńcy, Sługusi alias Minionki, Wiedźmy).Zaklęcie Szkieletów powinno być użyte najpierw, kiedy obrońcy zaangażują się w walkę z przyzwanymi Szkieletami, będzie można na nich zrzucić Zaklęcie Trucizny. W zależności od układu atakowanej bazy (wioski) i poziomu Zaklęć, jednostki mogą zostać wyciagniete z zasięgu rażenia budynków obrony najpierw dla lepszego rezultatu. Niestety, kombinacja Szkieletów i Zaklęcie Trucizny  nie bedzie stanowić tak efektywnego rozwiązania przeciwko obrońcom, którzy mają dużo życia (przyp. Giganci, Smoki, PEKKI, Golemy, Hogi, Valkirie, Balony, Uzdrowiciele, Smoczki alias Baby Dragony) (org. Another usage of skeleton spell could be in combination with poison spell to kill off defensive clan castle troops which have low hit points, like archers and wizards. Skeleton spell should be used first, when the defensive troops engage with the summoned skeleton army, poison spell could be dropped on them. Depending on the base layout and spell levels, troops could be lured out of defense range first for better result. Unfortunately, this skeleton spell and poison spell combination could not be effectively used against defensive troops that have higher amount of hit points).

 • Ciekawostki (org.Trivia):
  • Zaklęcie Szkieletów zostało dodane uaktyualnieniem z 24 Maja (org. The Skeleton Spell was added in the May 24th update).
  • Szkielety wytworzone przez Zaklęcie Szkieletów mają takie same statystyki co te wytworzone przez Wiedźmy i Pułapki ze Szkieletami (org.The Skeletons spawned by the Skeleton Spell have the same stats as those spawned by Witches and Skeleton Traps).
  • Funkcja Zaklęcia Szkieletów bazuje na Armii Szkieletów z Clash Royal, ale mechanizm ich działania jest bardziej zbliżony do Baryłki z Goblinami, która także jest Zaklęciem i powoduje pojawienie się jednostek gdziekolwiek wskażesz  (org. The Skeleton Spell's function is based on the Skeleton Army in Clash Royale, but its mechanics are more similar to Clash Royale's Goblin Barrel, which is also a spell and drops troops anywhere).
  • W zapowiedziach było pokazane, że Zaklęcie Szkieletów potrafi przyzwać do 15 Szkieletow na poziomie 4. Jednakże zostało to zmienione do ich obecnych poziomów zanim w ogóle uaktualnienie zostało wypuszczone (org. In the sneak peeks featuring it, it is shown that the Skeleton Spell could summon up to 15 Skeletons at level 4. However, this was changed to its present statistics before the update was released).


Zasięg

(org.Radius)

Zajmuje miejsc

(org. Housing Space)

Czas warzenia

(org. Brewing Time)

Cel

(org. Targets

Poziom Fabryki Mrocznych Zaklęć konieczny do wytworzenia

(org. Dark Spell Factory Level Required)

Nie wiadomo ile pol/kratek (org. ? tiles) 1 5 minut Naziemne (org. Ground) 4

Statystyki Szkieletów (org. Skeleton Stats)

Preferowany cel

(org. Preferred Target)

Typ ataku

(org. Attack Type)

Szybkośc poruszania się 

(org. Movement Speed)

Szybkość ataku (org. Attack Speed)

Zasieg

(org. Range)

Zniszczenia zadawane przze każdy Szkielet (org.

Damage each Skeleton)

Punkty  życia każdego Szkieleta (og. Hitpoints each Skeleton)
Żaden (org. None) Wręcz i tylko naziemny (org. Melee/Ground Only) 24 1sekunda 0.4 kratki (org.tiles) 24 30
Poziom (org. Level) Tworzone Szkielety (org.Skeletons generated)

Koszt w mrocznym eliksirze

(org. Cost [1])

Koszt ulepszenia w mrocznym eliksirze (org. Research Cost [2]) Czas ulepszenia (org. Research Time) Poziom Laboratorium konieczny do ulepszenia (org. Laboratory Level Required)
1 6 110 N/A N/A N/A
2 7 120 50,000 8 dni (org. days) 8
3 8 130 75,000 10 dni (org. days) 8
4 10 140 100,000 12 dni (org. days) 9

Za wszelkie małe literówki i niedoskonałości w tłumaczeniu z góry przepraszam.

Ps. Tłumaczenie języka potocznego może przynieść różne rezultaty, stąd tłumaczyłem w sposób, który winien być zrozumiały nawet dla osoby niepełnoletniej ale piśmiennej i czytającej ze zrozumieniem :D 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.